Lokaler i Stockholm

Efterfrågan på lokaler är mycket stor i vår huvudstad. Här är hyrorna högst i Sverige och i de centrala delarna är efterfrågan särskilt stor på kontorslokaler och butikslokaler vilket gör det svårt att hitta något som är ledigt. 

Just nu är det många fastighetsägare som satsar i områden utanför stadskärnan och i omkringliggande kommuner. Då hyrorna ökar i centrala Stockholm blir det också allt mer attraktivt för företag att sitta utanför stan. Sollentuna, Nacka, Sundbyberg och Solna är kommuner som stigit i populäritet och där man kan se en tydlig fortsatt efterfrågan då många större företag lämnar citykärnan.

Sollentuna som ligger norr om Stockholm är ett exempel där E4 passerar vilket ger dig ett perfekt skyltläge där du kan exponera dig för över hundratusentals fordon som passerar varje dag.