Lokaler i Stockholm

I Stockholm är det stor efterfrågan på hyreslokaler. Här är hyrorna som högst i Sverige och i de centrala delarna är efterfrågan särskilt stor på bland annat kontorslokaler och butikslokaler vilket gör det svårt att hitta lediga lokaler. 

Just nu satsar många fastighetsägare i områden utanför stadskärnan och i omkringliggande kommuner. Då hyrorna ökar i centrala Stockholm blir det också mer och mer attraktivt för företag att bedriva verksamhet utanför stan. Sollentuna, Nacka, Sundbyberg och Solna är några av de kommuner som blivit populära och där man kan se en tydlig efterfrågan då många större företag lämnar citykärnan.

Rotebro som ligger i Sollentuna, norr om Stockholm är en väldigt populär ort precis intill E4an. Här har företagen ett perfekt skyltläge med möjlighet att exponera sig för över hundratusentals fordon som passerar varje dag.